විස්ස ගැන ඇත්ත කියන්න

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂය 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දියාරු ප්‍රතිපත්තියක අනුගමනය කරන බව විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා. 19 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා විපක්ෂය පූර්ණ සහයෝගය ලබා දුන්නේ 20 වන ව්‍යස්ථා සංශෝධනය නොපමාව සම්මත කිරිමට රජය ලබාදුන් සහතිකය මත බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් විපක්ෂ නායකවරයා සඳහන් කළා.

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කර ගැනිමේ ඇති වැදගත්කම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉතා පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කර ඇති අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධ වන්නේ නම් එය මෙරට ජනතාව රැවටීමක් මෙන්ම ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අසීරුතාවයට පත් කිරිමට කරනු ලබන කුමන්ත්‍රණයක් බව අදාළ නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් ඔහු පෙන්වා දී තිබෙනවා. එමනිසා 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ස්ථාවරය පැහැදිලි කළ යුතු බව විපක්ෂ නායකවරයා අවධාරණය කරනවා.

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ හොර ගල් ඇහිදිමකින් තොරව සිය ස්ථාවරය පැහැදිලි කිරිම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු එම පක්ෂයේ වගකීමක් බව විපක්ෂ නායක නිකුත් කළ මේ නිවේදනයේ වැඩදුරටත් සඳහන් වෙනවා.