මහින්ද අගමැති සටනට ආ ගමන (Audio)

0

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ නැවත වරක් ඉදිරි මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වේවිද? මෙය පසුගිය දිනවලදී දේශපාලන වේදිකාව තුළ මෙන්ම රටේ ජනතාවත් කතා කල ප්‍රධාන මාතෘකාව බවට පත් වූවා.

මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති බවට පත් කල යුතු බවට බල කෙරුණු ජන රැලි මාලා නුගේගොඩින් ආරම්භවී මාතර දක්වා ගමන් කලද ඒ එක් වේදිකාවක්වත් නියෝජනය කිරීමට මහින්ද රාජපක්ෂ කටයුතු කලේ නෑ.නමුත් ඒ සියල්ල අද නැවත වරක් මහින්ද රාජපක්ෂගේ දේශපාලන ගමනේ ආරම්භයක්වී ඇති අතර අද මැදමුලනේදී තමා ඉදිරි මැතිවරණයට තරග කරන බවට වන සුභ පණිවිඩය ජනතාවගේ ජය ඝෝෂා අතර මැද මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කල අයුරු