මෛත්‍රි ,රැවුලද ?කැදද ?

0

මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට නාම යෝජනා දුන්නට මොකෝ මෛත්‍රි මහත්තයා හොදටම රත් වෙලා ඉන්නේ.එතුමාට පක්ෂයට ද්‍රෝහියෙක් වෙන්නත් බෑ .කාපු පිගානට අත හෝදන්නත් බෑ .ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේනගේ සමීපතයෙකු අප සමග දුරකතනය ඔස්සේ කතා කරමින් පැවසුවේය.

මෛත්‍රි මහත්තයාට නැගිටින්න අත දුන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය.එතකොට මහින්ද මහත්තයා අද ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හදවත.මෛත්‍රි මහත්තයාට මේ පාර රැවුලයි ,කැදයි දෙකම බේරගන්න බැරි වෙයි .ඔහු අප සමග වැඩිදුරටත් පැවසුවේය. ඒ වගේම මෛත්‍රි මහත්තයාගේ හදවත ඩහ් .. ඩග් .. ඩග් … ඩග් ගලා ගැහෙනවා ඇති. ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.