හොරු කැළ සමග පෙරටම යමු !

0

මහින්ද රාජපක්ෂ එදා වගේම අදත් හොරු කැලක් ආරක්ෂා කරමින් ඒ අය සමගින්ම ගමනක් යෑමට උත්සහ කරන බව ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රි සමන්ත විද්‍යාරත්න පවසයි.ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ,දියතලාව පැවති ජන හමුවක් අමතමින්.

පාර්ලිමේන්තුව තුළ වැඩි හරියක්ම සිටියේ කුඩු ,ගංජා එතනෝල් කාරයන් නම් ,ගණිකා මඩම් හිමිකරුවන් නම් ,කොමිස් කාක්කන් නම් ඒ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඇති වටිනාකම කුමක්ද යන්න ඔහු ප්‍රශ්න කරනවා.

රටේ ප්‍රධාන පුරවැසියා දැන් පැරදිච්ච නිසා තමන් හොරු ආරක්ෂා කල බව ප්‍රකාශ කරන අතරම යම් අවස්ථාවක ඔහු යළිත් ජයග්‍රහණය කලා නම් මේ බව පවසාවිදැයි ඔහු ප්‍රශ්න කලා.ඔහු සමග අද ඉන්නේ ඒ හොරු කැල බවත් ජොනා මල්ලි ,සරණ ගුණවර්ධන විවිධ චෝදනා වලට අනුකූලව හිරේ දැමූ පසූ ඒ අය බලන්න ගියේ ඒ නිසා බවද සමන්ත විද්‍යාරත්න කියා සිටියා.

මහින්ද රාජපක්ෂ පසුගිය කාල වකවානුව තුළදී තුනෙන් දෙකක බලයක් ලබා ගත් බවත් එයින් රටටවූ යහපතක් නොමැති බවද ඔහු කියා සිටියා.සුළුතර ආණ්ඩු පවතින විට ආණ්ඩු ජනතාවට බය බවත් බහුතර ආණ්ඩු පවතින විට ජනතාව ඒ ආණ්ඩු වලට බය බවද ඔහු ප්‍රකාශ කලා.