මහින්දට යළි පාවඩ එලුවේ මෛත්‍රි -රනිල් (Video)

0

මේ රටේ දේශපාලන නියෝජිතයන් බහුතරයක් පච කියන මෝඩයන් බව ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රි සමන්ත විද්‍යාරත්න පවසයි.ඔහු  කියා සිටියේ ,මෛත්‍රි -රනිල් ආණ්ඩුව ශක්තිමත් නම් පවුල් පාලනයට යළි කිසි දිනක හිස එසවීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි.