මැතිවරණය කටේ ,චන්ද්‍රිකා රටෙත් නෑ !

0

හිටපු ජනාධිපතිණි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරණායක ලන්ඩන් බලා පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.සිය පවුලේ වැදගත් අවස්ථාවක් සදහා සහභාගි වීමටයි ඇය මෙලෙස රටෙන් පිටව ඇත්තේ.