මුළු බස්නාහිර පළාතම මෙගා පුරයක් කරනවා (Photos)

0

මහරගම ජාතික තරුණ මධ්‍යස්ථානයේ ආකෘතියට අනුව තරුණ පරපුරේ නිර්මාණශීලි හා ජවසම්පන්න ක්‍රියාකාරිත්වයට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහිත තරුණ මධ්‍යස්ථාන සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පිහිටුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි.හංවැල්ලේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින් අගමැතිවරයා කියා සිටියේ ,මුළු බස්නාහිර පළාතම මෙගා පුරයක් බවට පත් කරන බවයි.

 

15910_633272246774683_9002688000948035953_n 11220843_633272206774687_8944921808879260638_n 11223842_633272250108016_1819119434601089395_n 11781680_633272240108017_8948820523989617917_n (1) 11781680_633272240108017_8948820523989617917_n