මේ නත්තලේ අපි දරුවොත් එක්ක

0

අන්තර්ජාල පුවත් වාර්තාකරණයේ වෙනස් මඟක් ගත් දුම් එන්ටර්නැෂනල් ප‍්‍රයිවට් ලිමිටඞ් අනුබද්ධ ඔන්ලයින් ෆස්ට් පුවත් වෙබ් අඩවිය (www.onlinefirst.lk) හා අන්තර්ජාල රේඩියෝ කලාවේ වෙනස් මඟකට යොමු කළ ලක් රේඩියෝ ඩොට් එල්.කේ. (www.lakradio.lk)ගුවන් විදුලි නාලිකාව හරහා ලාංකීය වෙබ් අඩවි මාධ්‍ය කලාව වෙනස් කරමින් මෙවර නත්තලේ අසරණ අහිංසක දරුවන් රැසකට අධ්‍යාපන උපකරණ රැසක් ලබා දීමට අද සවස කටයුතු කළා.

අද (25) සවස 03 ට වැල්ලවත්ත ශ‍්‍රී ජිනානන්ද ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ඉගෙනුම ලබන දරුවන් සඳහා මේ පරිත්‍යාගයන් කිරිමට කටයුතු කල අතර අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නාලිකාව හා වෙබ් අඩවිය හරහා සිදු කරනු ලැබු ප‍්‍රචාරයන්ට අනුව ලෝ දස දෙස විසිරි සිටින අප අසන්නෝ සහ පාඨකයන් ලබා දුන් පරිත්‍යාගයන් මේ දරුවන්ට බෙදා දීමට කටයුතු කළා.

ලෝව දස දෙස විසිරි සිටින අප අසන්නන් පාඨකයින් මේ සඳහා වචනයෙන් පවා දැක් වු සහයෝගයට අප අපගේ ශිර්ෂ ප‍්‍රණාමය පුද කර සිටිමට ද අමතක නොකරන අතර ඉදිරියේද මෙවන් උතුම් කර්ත්‍යවන් සඳහා දායකත්වය ලබා දීමට ඉඩ නිර්මාණය කර දීමට ද අප සුදානම් බව මතක් කරමින් මේ නත්තල සාමය සතුට පිරුණු සුභ නත්තලක් වේවා යැයි අප එක සිතින් ප‍්‍රර්ථනා කරමු. ඒවාගේම ලබන්නා වු 2014 වසර සිතුම් පැතුම් සියල්ල ඉටු වේවා යැයි අප එකසිතින් ප‍්‍රර්ථනා කරමු.

sri_jinndrarama (1) sri_jinndrarama (4) sri_jinndrarama (5) sri_jinndrarama (6) sri_jinndrarama (7) sri_jinndrarama (8) sri_jinndrarama (10) sri_jinndrarama (11) sri_jinndrarama (12) sri_jinndrarama (13) sri_jinndrarama (14) sri_jinndrarama (15) sri_jinndrarama (16) sri_jinndrarama (17) sri_jinndrarama (18) sri_jinndrarama (19) sri_jinndrarama (21) sri_jinndrarama (23) sri_jinndrarama (24) sri_jinndrarama (25) sri_jinndrarama (27) sri_jinndrarama (28) sri_jinndrarama (29) sri_jinndrarama (30) sri_jinndrarama (31) sri_jinndrarama (32) sri_jinndrarama (33) sri_jinndrarama (35) sri_jinndrarama (36) sri_jinndrarama (37) sri_jinndrarama (38) sri_jinndrarama (39) sri_jinndrarama (40) sri_jinndrarama (41) sri_jinndrarama (42) sri_jinndrarama (43) sri_jinndrarama (44) sri_jinndrarama (45) sri_jinndrarama (46) sri_jinndrarama (47) sri_jinndrarama (48) sri_jinndrarama (49) sri_jinndrarama (51) sri_jinndrarama (52) sri_jinndrarama (53) sri_jinndrarama (54) sri_jinndrarama (56) sri_jinndrarama (57)