ප්‍රදීප් රංගන අතිනත ගත් යුවතිය (Photos)

0

සිරස සුපර් ස්ටාර් හරහා බිහිවූ යොවුන් පරපුරේ ජනප්‍රිය ගායක ප්‍රදීප් රංගන අද (30) යුග දිවියට එළැඹි තිබෙනවා.

ඔහු සමග අතිනත ගත් යුවතිය ප්‍රසාදිනියි.

11126433_10153444173484757_1364586781_n 11811340_815669141881427_1271901091576604268_n 11825087_1674991172733353_4159009647792555976_n 11825149_594621760640416_474262494924641531_n 11825857_594621770640415_1087996616562314553_n