නව පෙළ පොත් ඉක්මනට ලබා ගන්න

0

2014 නව පාසල් වාරය ආරම්භ වීමට ප්‍රථම පැරණි පෙළ පොත් හෝ ඉරී ගිය පෙළ පොත් ඇත්නම් ඒ වෙනුවට නව පෙළ පොත් ලබා ගන්නා ලෙස ග්‍රන්ථ ප්‍රකාශන කොමසාරිස් තිස්ස හේවාවිතාන මහතා පාසල් විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

පාසල් විදුහල්පතිවරුන් කල ඉල්ලීමකට අනුව සියලු පෙළ පොත් පසුගිය 6 වැනි දා පෙළ පොත් බෙදා දීමේ සමාරම්භක උත්සවයට සමගාමීව පාසල්වලට නිකුත් කර ඇති අතර නැවතත් පාසල්වලින් ලැබෙන ඉල්ලීම්වලට අනුව පෙළ පොත් නිකුත් කරන බව ද ඒ මහතා සඳහන් කළා. එමෙන්ම රුපියල් මිලියන 2700ක පෙළ පොත් මිලියන 38ක් මුද්‍රණය කර ඇති බවද ඔහු පවසා සිටියා.

කිසිදු හේතුවක් මත පාසල් සිසුන්ට පැරණි පෙළ පොත් හෝ ඉරී ගිය පෙළ පොත් ලබා දිය යුතු නැති බවත් පෙළ පොත් ඕනෑ තරම් දෙපාර්තමේන්තුවේ තිබෙන බව ද පෙළ පොත් බෙදා දීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයක් ද විදුහල්පතිවරුන් වෙත යවා ඇති බවද ඒ මහතා සඳහන් කළා.