නිවාස 25,000 ක් පිළිසකර කිරීමේ වැඩසටහන ඇරඹේ

0

2015 ලෝක ජනාවාස දින සැමරුම වෙනුවෙන් නිවාස 25,000 ක් පිළිසකර කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250 ක් ලබා ගැනීමටත්, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කර තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සෑම වසරකම ඔක්තෝබර් මස ප්‍රථම සඳුදා දිනය “ලෝක ජනාවාස දිනය” (World Habitat Day) ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කොට ඇත. ලෝක ජනාවාස දිනය ඔක්තෝබර් මස 05 වන සඳුදා දිනට යෙදෙන අතර එහි තේමාව “සැමට ‍පොදු ඉඩකඩ” (Public Sapaces for all) යන්නයි.

ඔක්තෝබර් 5-12 දක්වා කාලය “ජනාවාස සතිය” ලෙස ද ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. 2015 ලෝක ජනාවාස දිනය නිමිත්තෙන් යෝජිත වැඩසටහන් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් ක්‍රියාවට නැංවීමටත්, එක් එක් දිස්ත්‍රික්කයකින් මූලික ඉදිකිරීම් පමණක් නිමා කර ඇති මුත් බිත්ති කපරාරු කර නොමැති නිවාස 1,000 බැගින් දිස්ත්‍රික්ක 25 න් නිවාස 25,000 ක් තෝරාගෙන එසේ තෝරා ගත් එක් නිවසකට රුපියල් 10,000 ක් බැගින් වූ උපරිමයකට යටත්ව ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය පමණක් සපයා දී නිවාස පිළිසකර කිරීමේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250 ක් ලබා ගැනීමටත්, නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අනුමත කරන ලදී.

මේ අතර දින සියය වැඩසටහන යටතේ දියත් කෙරුණු “සැමට සෙවණ” නිවාස 50,000 වැඩසටහන ප්‍රජා සහභාගිත්ව ක්‍රමවේදය අනුව ක්‍රියාත්මක වන අතර මේ වන විට නිවාස 35,290 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු කෙරෙමින් පවතියි. සමස්ත වැඩසටහන සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වියදම රුපියල් මිලියන 5,000 ක් වන අතර, මේ වන විට ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 1,328.45 කි. මෙම වැඩසටහන නිම කිරීම සඳහා තවදුරටත් අවශ්‍ය අරමුදල් ලබා ගැනීම පිණිස නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් අනුමත කරන ලදී.