මහනුවරදී කාන්තාවක් සමූහ දුෂණයට ලක් කරලා

0

මහනුවර ප්‍රදේශයේදී කාන්තාවක් සමූහ දුෂණයකට ලක් කර තිබෙනවා.ත්‍රිරෝද රථයකින් පැමිණි දෙදෙනෙකු විසින් අදාළ කාන්තාව පැහැරගෙන ගොස් පාලු නිවසක් තුළදී දුෂණය කල බව සිද්ධියට මුහුණදුන් කාන්තාව පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරමින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා .

තමන් සතු ස්වර්ණාභරණ ද ඔවුන් විසින් කොල්ලකෑ බව මෙම කාන්තාව පොලිසියට කළ පැමිණිල්ලේ දැක්වෙන බවයි සටහන් වන්නේ.