ශ්‍රි ලංකා ‘Sex and Love ” ප්‍රසංගයේදී ප්‍රසිද්දියේ තරුණියක් තණ පටිය ගලවයි ! (Video)

0

පසුගිය දෙසැම්බර් 20 වනදා Enrique Iglesias ගේ සහභාගිත්වයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැති ‘Sex and Love’ප්‍රසංගයේදී එහි සිටි තරුණියක් සිය තණ පටිය ගලවා එන්රික් වෙත විසි කර තිබෙනවා.

එපමණක් නොව එහි රැදි සිටි තවත් තරුණියක් එන්රික්ව සිප ගැනීමත් මේ වන විට බොහෝ දෙනෙකුගේ කතා බහට ලක්වී තිබෙනවා .