රත්‍රන් මිල පහළට !

0

රත්‍රන් බද්ද අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.රත්‍රන් ආනයන බද්ධ 7.5%න් අඩුකිරීමටයි රජයේ අවධානය යොමුවී ඇත්තේ.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී රන් මිල පහළ යනු ඇති.මිල අඩුවීමත් සමගින් රන් පවුමක මිල රුපියල් 4000 ත් 5000ත් අතර මිලකින් පහළ යනු ඇති බවද සදහන්.