මේ ආණ්ඩුවේ ගණුදෙනු ලෝක හොරු එක්කයි !

0

වත්මන් ආණ්ඩුව ගනු දෙනු කරන්නේ ලෝක හොරුන් සමග බව ,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ,බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි .

ඔහු කියා සිටියේ ,

මේ ආණ්ඩුව ගනුදෙනු කරන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ හොරු එක්කයි. ඒ නිසා තමයි ලෝකයේ අංක එකේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අපරාධකරුවා වන ජෝර්ජ් සෝරොස් ගෙන්වලා ආර්ථික සමුළු පවත්වන්නේ .

ආණ්ඩුවේ ආර්ථික කතා හොදයි පුංචි බබාලට .2014 මේ රට තිබුණේ ඇවිස්සුණු කඩිගුලක් වගේ. අද තිබෙන්නේ මුඩුබිමක් වගේ. ලක්ෂ 50 කට වැඩි පිරිසකට අද රක්ෂා නැතිව ඉන්නවා.