කවුරු මොනවා කිව්වත් ආණ්ඩුව පෙරළන්න පුළුවන්

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය සංවිධානය කළ ජන සටන විරෝධතා රැළියට ගිය ශ්‍රී.ල.නි.ප මන්ත්‍රීන්ට විනය පරීක්ෂණ සිදු කරන්නේ නෑ කියලා ඇමැති ඩිලාන් කියා තිබෙනවා. ඒ ගැන ඔබ සතුටුද?

අපි ශ්‍රී.ල.නි.ප ය ඇතුළුව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඒ කියන්නේ අපි තමයි නියම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයෝ. අපි තමයි අපේ පක්ෂයේ නිර්මාතෘ එස්.ඩබ්ලිව්. ආර්.ඩී බණ්ඩාරණායක මැතිතුමා හදපු වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට ගෙන යන්නේ.

අපි මේ රටේ ෆැසිස්ට් වාදයට මේ රටේ ධනවාදයට විජාතික බලවේගයන්ට යටත් වෙන්නේ නෑ. අපි බටහිර ජාතීන්ට යටත් වෙන්නේ නෑ. අපි අපේ රටට යහපත් විදේශ සම්බන්දතාවන්ට විරුද්ධ වෙන්නේ නෑ. නමුත් මේ රට පාවා දෙනවාට ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්තයක් බවට මේ රට පත් වෙනවාට අපි විරුද්ධයි.

ඒ නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව බණ්ඩාරණායක ප්‍රතිපත්ති සමග සිටින නියම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයෝ. අපි එ.ජා.පය සමග එක් වෙලා මේ රට අවස්ථාවාදයට ගමන් කරවන්නේ නෑ. අපට ආණ්ඩුවේ තනතුරු නැතිව ඉන්න බැරි කමක් නෑ. හැබැයි මේ වෙලාවේ ශ්‍රී.ල.නි.ප යේ ඉන්න ආණ්ඩුවේ ඇමැතිධුර ලබා ගත් අය සමග අපිට ගමනක් නෑ. අපිට මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ සැබෑ ශ්‍රී.ල.නි.ප ය සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විදියට මේ රටේ අද තිබෙන සැබෑ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමයි.

ජන සටන විරෝධතා රැලිය පැවැත්වීමෙන් පක්ෂයේ විනය කඩ කිරීමක් සිදු වෙලා නැති බව ශ්‍රී.ල.නි.ප ය පිළිගන්නවා නේද?

විනය පරීක්ෂණ කරනවා නම් කරපු දෙන්. අපි කරන කාර්යභාරය එයාලාට ගැළපෙන්නේ නැති නම් අපිට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණ කරනවා නම් කරපු දෙන්. ඒ ගැන අපිට කිසිම පසුතැවීමක් ඇත්තේ නෑ. අපේ කාර්යභාරය අපි හරියට ඉටු කරනාවා. ඒකට විනය පරීක්ෂණ කරනවාද නැද්ද කියන එක අපිට අදාළ වෙන්නේ නෑ.

ආණ්ඩුවේ ඉන්න ශ්‍රී.ල.නි.ප ඇමැතිවරු හා ඔබ සැම අතර ඇති සම්බන්දතාව මොන වගේද?

අපිට පුද්ගලයන් හැටියට ඒ අය සමග ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මුණ ගැසුණවිට කථා බහ කරනවා. එහෙම කිසිම ගැටලුවක් නෑ. අපිට තියෙන්නේ එයාලා එකඟ නොවන ප්‍රතිපත්තිමය කාරණා ගැන ගැටලුවක් විතරයි. එයාලා ශ්‍රී.ල.නි.ප ප්‍රතිපත්තිවලට එකඟ වෙනවා නම් එ.ජා.ප ආණ්ඩුවට මුක්කු ගහන්න යන්නේ නහැ. නමුත් අපිට තිබෙන ගැටලුව ඔවුන් ශ්‍රී.ල.නි.ප බණ්ඩාරනායක ප්‍රතිපත්ති ආරක්ෂා නොකිරීම. ඔවුන් යන්නේ එ.ජා.ප ප්‍රතිපත්ති පිළිගෙන. ඒ නිසා අපිට එජාප ප්‍රතිපත්ති රකින ශ්‍රී.ල.නි.ප මන්ත්‍රීවරුන් එක්ක කිසිම සම්බන්දතාවයක් නෑ.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විදියට ආණ්ඩුවේ ඉන්න ශ්‍රී.ල.නි.ප ඇමැතිවරුන් එකතු කරගෙන නව ශ්‍රී.ල.නි.ප ආණ්ඩුවක් හදන්න ඔබ සුදානම් නැද්ද ?

කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි බොහොම කැමැතියි එයාලා සමග එක් වෙලා අපේ ශ්‍රී.ල.නි.ප ආණ්ඩුවක් හදන්න. අපි ආණ්ඩුවේ ඉන්න ශ්‍රී.ල.නි.ප මන්ත්‍රීවරුන්ට කියන්නේ මේ පැත්තට වරෙල්ලා ඇවිත් අපි සමග එකතු වෙයල්ලා කියලා.

දැන් මන්ත්‍රීතුමනි සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දට දින කීපයයි තිබෙන්නේ. ඔබගේ ආණ්ඩු සමයට වඩා ජනතාව දැන් සතුටින් ඉන්නවා කියලා ආණ්ඩුවේ ඇමැතිවරයෙක් කියා තිබුණා?

නෑ. කිසිසේත්ම ජනතාව සතුටින් ඉන්නවා කියලා මා හිතන්නේ නෑ. බලන්න අද ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටිලා. අද මිනිස්සුන්ට පොහොර සහනාධාරය ලැබෙන්නේ නෑ. අද අහිංසක මිනිහාට පිං පඩියවත් හරියට ලැබෙන්නේ නෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේ එ.ජා.ප රජයට ආර්ථික කළමණාකරණය හරියට කර ගන්න තේරෙන්නේ නෑ. එ.ජා.ප ආණ්ඩුවට හරියට අය වැයක් ඉදිරිපත් කර ගන්න තරම් දැනුම තිබෙන අය නෑ. ගිය වසරේ ඉදිරිපත් කරපු අය වැය අසාර්ථකයි. ඒ අසාර්ථකභාවය මුළු රටම දැක්කා.

ඉතින් අය වැයක්වත් ඉදිරිපත් කරන්න තරම් දැනුමක් ඒ වගේම ඉලක්කයක් ගන්න බැරි අසාර්ථක පිරිසක් විසින් ගෙන යන ආර්ථික වැඩපිළිවෙළ නිසා රට අගාධයට වැටෙනවා. රටේ මිනිස්සු කනස්සල්ලට පත් වෙනවා. රටේ මිනිස්සුන්ට මේ ආර්ථික අර්බුදයට මුණ දෙන්න බෑ. ජනතාව බොහොම අමාරුවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවට ඒ තරම් දුර යන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි.

මේ ආණ්ඩුවට එච්චර කල් යන්න බෑ කියන්නේ ඔබ අතරමගදී ආණ්ඩුව අතට ගන්නවා කියන දෙයද?

ඔව් අපි හැම වෙලාවේම උත්සාහ කරන්නේ එ.ජා.ප ය වෙනම වෙන් කරලා එ.ජා.ප ආණ්ඩුව පෙරළා දමා අපි වෙනම ආණ්ඩුවක් හදන්න. අපේ ඉලක්කය ඒකයි.

හැබැයි ජනාධිපතිතුමා ගිය සතියේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙලා කිව්වා. මේ ආණ්ඩුව දිගටම යනවා මේක පෙරළන්න කාටවත් ඉඩ දෙන්නේ නෑ කියලා?

ජනාධිපතිවරයෙක් මොන දේ කිව්වත් රටේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම බලවත් වෙනවා. දැන් බලන්න 2001 එ.ජා.ප ආණ්ඩුව පිහිටුවනවා එයාලා කිව්වේ නැවැත කිසිසේත්ම මේ ආණ්ඩුව පෙරළන්න බෑ කියලා. හැබැයි අවුරුදු දෙකක් යනකොට ආණ්ඩුව පෙරළුණා. දේශපාලනයේ වෙනස්වීම කියන දෙය කොයි වෙලාවේ වෙයිද දන්නේ නෑ. අද මුළු රටේම මිනිස්සු මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවට විරුද්ධව පෙළ ගැසිලා ඉන්නවා. අපි පසුගිය 17 කොළඹ හයිඩ් පිටියේ පැවැත්වූ රැස්වීමේදී එය හොඳට පැහැදිලි වුණා.

රටේ ජනතාව කවදාවත් නැතිව රටේ හැම තැනම උද්ඝෝෂණ කරනවා. ශිෂ්‍යයන්, ගොවියන් , වෛද්‍යවරුන් හා ඉංජිනේරුවන් ඇතුළු වෘත්තිකයන් උද්ඝෝෂණය කරනවා. එතකොට ජනතාව ජන අරගලවලට සම්බන්ද වෙනවා. අපිට මේ ජනතා උද්ඝෝෂ්ණවලට ජනතා සටන්වලට නායකත්වය දෙන්න විතරයි තිබෙන්නේ.

දැන් මේ ආණ්ඩුවට ණය ගෙවා ගන්න බැරිව ඉන්නේ. අපේ ආණ්ඩුව ගත් ණය නෙවෙයි. මේ ආණ්ඩුව ඉන්දියාවෙන් කෙටි කාලීනව වැඩි පොළියට ගත් ණය ගෙවා ගන්න බැරිව ඉන්නේ. එක මාසයක් ඇතුළත ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1 ක් අපේ ඩොලර් සංචිතයෙන් මේ ආණ්ඩුව ගත්තා. ඒ නිසා මේ රටේ ආර්ථිකය සෘණ පැත්තට යන්නේ. ඒ සමගම ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සහ ලෝක බැංකුව ඇවිත් අපිට කියනවා අපේ රටට ණය දෙන්න විදියක් නෑ කියලා.

දැන් බලන්න රුපියලේ අගය බාල්දු වෙලා. ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල අවප්‍රමාණය වෙලා. අද අපි ඩොලර් එකක් ගන්න රුපියල් 150 ක් දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අද ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල කියනවා අපි උඹලාට ණය දෙන්නම් හැබැයි රටේ සියලු සුභසාධන කපන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා පොහොර සහනාධාරයේ සිට අහංසක මිනිහෙකුට දෙන පිං පඩිය දක්වා මේ අය සහනාධාර කපා දමලා තියෙන්නේ. එතකොට ආණ්ඩුවකට වැඩි දුරක් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ නෑ. ජනතාව එක් පැත්තකට පෙළ ගැහෙනවා.

2001 එ.ජා.ප ආණ්ඩුව පිහිටුවනකොට චන්ද්‍රිකා මැතිනිය ජනාධිපතිනිය. ඒ නිසා එදා 2004 ආණ්ඩුව පෙරළන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් අද ඔබට මේ ආණ්ඩුව පෙරළන්න වත්මන් ජනාධිපතිතුමාගේ සහයෝගයක් නෑ නේද?

රටේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව ඊට වඩා ඉහළ නම් රටේ ජනතාව මේ ආණ්ඩුව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් රටේ ජනතාව ඒකට පෙළ ගැසෙනවා නම් මීට වඩා මහා පම්පෝරි ගහපු නායකයෝ කඩා ගෙන වැටිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිට ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුව පෙරළන්න කැමැති නෑ , ව්‍යවස්ථාව අනුව අවුරුදු හතර හමාරක් යනතුරු මේ ආණ්ඩුව පෙරළන්න බෑ කියලා දෙයක් නෑ. ඒක අපි විශ්වාස කරන්නේ නෑ. අපේ තීරණාත්මක සාධකය ජනතාව. ජනතාව හරියට පෙළ ගැසිලා පාරට බැස්සොත් කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ ආණ්ඩුව පෙරළන්න පුළුවන්.

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගත් ණය කන්දරාව නිසා මේ ආණ්ඩුව ආර්ථික වශයෙන් බිඳ වැටිලා කියලා වත්මන් ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානීන් කියනවා?

මහින්ද රාජපක්ෂ ගිනි පොළියට ණය අරගෙන නෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ ඉතා අඩු පොළියට දීර්ඝකාලීන ණය අරගෙන තියෙන්නේ. එතුමා ණය අරගනෙ තිබෙන්නේ සියයට එකට සියයට දශම පහට මේ වගේ පොළියට. එතුමා ජනාධිපති ධුරය දැරූ වසර 10 කාලය තුළ එතුමා ගත් ණය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5 යි. නමුත් මේ එ.ජා.ප හවුල් ආණ්ඩුව වසරක කාලයතුළ ලබා ගත් ණය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 යි. මේ එ.ජා.ප හවුල් ආණ්ඩුව ලබා ගත් ණය කෙටිකාලීණ ණය.

මේ ණයවල පොළිය ඉතා ඉහළයි. එතකොට වසර 10 කාලයකදී ලබා ගත් ඩොලර් බිලියන 1.5 ද නැතිනම් මේ හවුල් ආණ්ඩුව අවුරුද්දක් වැනි කෙටි කාලය තුළ ලබා ගත් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4 ද ලොකු. ඒ නිසා අද ආණ්ඩුවට ණය ගෙවා ගන්න බැරිවෙලා තබෙන්නේ ඔවුන් ලබා ගත් ඩොලර් බිලියන 4 ක කෙටි කාලීන වැඩි පොළී ණය නිසායි. මේ එ.ජා.ප හවුල් ආණ්ඩුවට ආර්ථික කළමණාකාරණය ගැන දැනීමක් නෑ. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ගත් ණයවලට කළ වැඩ පේන්න තිබෙනවා.

නමුත් මේ ආණ්ඩුව කෙටි කාලීනව ගත් ණයවලට කරපු දෙයක් පේන්න තිබෙනවාද නෑ. මේ ආණ්ඩුව දැන් කරන්නේ හදපු පාරවල් ගලවන එක. වත්තල ඇවිදන මං තීරුවක් ගලවලා දාලා. මේ වගේ ආර්ථික කළමණාකරණයක් නැති උදවිය ආණ්ඩු කරනකොට ඒ අය බොරු ප්‍රචාර ගෙන යනවා මහින්ද රාජපක්ෂ ගත් ණය නිසා ආර්ථිකය කඩා වැටිලා කියලා. ඒක සම්පුර්ණ බොරුවක්. නටන්න බැරි එකාට පොළව ඇදයි වගේ කථාවක් තමයි ඕක.

හිට්‍පු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජීවිතයට තර්ජනයක් තිබෙන බවට ඔබ නිතර නිතර කියනවා මොකක්ද එහෙම කියන්න තිබෙන පදනම?

පසුගිය 17 වැනිදා තිබුණු රැස්වීමට පසුව මේ ආණ්ඩුවට තිබෙන විශාලම හිසරදය තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒ නිසා අපිට තේරෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂට අනතුරක් තිබෙනවා කියලා. මා දැක්කා රාජ්‍ය ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මාධ්‍ය හමුවකදී කළ ප්‍රකාශය. කොහෙන්දෝ බෝම්බ කට්ටලයක් සොයා ගෙන තිබෙනවා. ඒක රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් නෙමෙයි කියලා ඔහු කියනවා. යාපනය චාවකච්චේරියෙන් සොයා ගත් මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ කට්ටලය සහ පැති බෝම්බ ගැන රජය මීට වඩා කල්පනා කළ යුතුයි. මේ පැති බෝම්බ කට්ටලය ඔතා තිබිල තියෙන්නේ 2008 වසරේ පුවත්පත් පිටුවකින්. ඒ නිසා පොලීසිය කියනවා මේ බෝම්බ කට්ටල අලුත් බෝම්බ කට්ටලයක් කියලා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ රහස්‍ය වර්තාවන් උපුටා දක්වා තිබෙනවා මේ බෝම්බ කට්ටලය වැල්ලවත්ත ප්‍ර දේශයට ගෙන ඒමට තිබු එකක් කියලා.

මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ඒමේ සුදානමක් තිබෙනවා කියලා . මෙහි සත්‍යතාවක් තිබෙනවාද ?

මා හිතන්නේ ශ්‍රී.ල.නි.ප මන්ත්‍රීවරු එ.ජා.පය සමග එකතු වෙලා මේ රට ගොඩ ගන්න බැරි බව දැනගෙන එක එක දේවල් කියවනවා. මේවා හරියට අතීසාරයට අමුඩ ගහනවා වගේ වැඩ. අපේ ශ්‍රී.ල.නි.ප මන්ත්‍රීවරු එක එක දේවල් යෝජනා කරනවා ඇති. නමුත් ඔය කියන කථාවේ සත්‍යතාවක් තිබෙනවා කියා මා හිතන්නේ නෑ.

ඒ වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අගමැති කොට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නිහඩ කිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් තිබෙන බවත් කියවෙනවා. ?

මහින්ද රාජපක්ෂට තිබෙන බය නිසා තමයි ඔය සියල්ලම කියන්නේ.

ඔබලා ජන සටන් කරන්නේ රාජපක්ෂ පවුල රකින්න කියා චෝදනාවක් තිබෙනවා. ?

රාජපක්ෂ පවුල රකින්න අපිට කිසිම උවමනාවක් නෑ. හැබැයි මේ රාජපක්ෂ පවුලේ අය ගත්තාම මේ රටට වැඩ කරපු මිනිස්සු. මේ රටේ සංවර්ධනය මුළු රටම වැඩ බිමක් කරපු මිනිස්සු. මුළු රටම වැඩ බිමක් කරපු මිනිස්සුන්ට මේ වගේ චෝදනා කරන්නේ ඔවුන් කරපු සේවය ජනාතවගේ මතකයෙන් ඈත් කරන්නයි. මහින්ද රාජපක්ෂ යුද්ධය අවසන් කරලා , මේ රට සංවර්ධනය කරලා මේ රට ගොඩ නැගූ නිසා තමයි ඔය චෝදනා නැගෙන්නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මේ රට තව අවුරුදු 5 ක් පාලනය කළා නම් මේ රට ආසියාවේ ඉතා දියුණු රටක් බවට පත් වෙනවා.

හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂ අහලකටවත් යන්න බැරි නායකයෝ තමයි ඔය මෝඩ චෝදනා කරන්නේ. හැබැයි මේ රටේ ජනතාව ඔය චෝදනා පිළිගන්නේ නෑ. අපි රාජපක්ෂවරුන්ගෙන් කිසිම වාසියක් ගෙන නෑ. අපි මැති ඇමැතිවරු විදියට වැඩ කළා පමණයි. ඒ නිසා අපි පුද්ගලයන් පස්සේ දුවන්නේ නෑ. ප්‍රතිපත්ති පස්සේ දුවනවා. ඒ වගේම ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන් දුවනවා. ජනතාවගේ අවශ්‍යතාව අද මහින්ද රාජපක්ෂ වෙලා තිබෙන්නේ ඒ නිසායි.

සිළුමිණ පුවත් පත වෙනුවෙන් සාකච්ජා කළේ
චන්දන බණ්ඩාර