සියළු බේකරි නිෂ්පාදන රු .5.00 කින් ඉහළට ! බත් ,කොත්තුවටත් අපමණ අගයක් !

0

11% ක්ව පැවති වැට් බද්ද 15 % දක්වා වැඩි කිරීම හේතුවෙන් පාන් හැර සියළු බේකරි නිෂ්පාදන වල මිල රු .05.00 කින් ඉහළ දමා ඇති බව , සමස්‌ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක අසේල සම්පත් පවසයි .

මේ අතර ආපන ශාලා ආහාරවල මිල ගණන් රු .10 කට වඩා ඉහළ යනු ඇති ඇති බවටද ඔහු පැවසුවා . රයිස්‌, කොත්තු, බත්, ඩෙවල් වර්ග ඇතුළු සියලුම ආහාර වර්ගවල මිල මෙලෙස ඉහළ යනු ඇති බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ .