ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ඡායා කැබිනෙට්ටුව ලත් තැනම ලොප් ද?

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අනාවරණය කරන ලද ඡායා කැබිනෙට්ටුව දෝෂ සහගත බවට වාර්තා වෙනවා. මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ වෙස්මිනිස්ටර් සම්ප්‍රදාය අනුව පිහිට වූ මෙම කැබිනෙට්ටුවේ සම්ප්‍රදාය අනුව විය යුත්තේ විපක්ෂ නායකවරයා ඡායා කැබිනට්ටුවක ඊළඟ අගමැති ලෙස සැලකීම වුවත් විපක්ෂ නායක ආර්.සම්බන්දන් වෙනුවට හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ පත් කර තිබීම දෝෂයක් බවයි දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරන්නේ.

එමෙන්ම ඡායා කැබිනට්ටුවේ අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස නම් කර සිටි මහින්ද රාජපක්‍ෂ ද තමන් එයින් ඉවත් කරන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවට වාර්තා වන අතර ඔහු උපදෙස් දී ඇත්තේ ඡායා කැබිනට්ටුවක් පිහිටුවා ගන්නා ලෙස නොව අමාත්‍යාංශ වෙනුවෙන් අධීක්‍ෂණ මන්ත‍්‍රීවරුන් නම් කරන ලෙස පමණක් බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

එසේම එම කැබිනට්ටුවේ නගර නිර්මාණ හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස නම් කර සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ලොහාන් රත්වත්තේ ද තමන් එයින් ඉවත් කරන ලෙස ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රීවරයාට දැනුම් දී ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වැඩි දුරටත් වාර්තා කරනවා.