නිදහස් අධ්‍යාපනය, සෞඛ්‍ය ඕන නම් වැට් බදු ගහන්නත් ඉඩ දෙන්න ඕන

0

කුමන බලපෑම් සිදු කළත් වැට් බද්ද අහෝසි නොකරන බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා ප්‍රකාශ කරනවා.

“මේ වැටි කියන ක මහා කුණු හරුපයක්, මේ වැට් කියන එක මහා නරක දෙයක් කියලා මතයක් දැන් හදනවා. නිදහස් අධ්‍යාපනය ඕන නම්, නිදහස් සෞඛ්‍ය ඕන නම් ඒවා ලෝකේ පිළිගත් ඉහල මට්ටමකට ගෙනි යන්න ඕනේ නම් කරුණාකරලා අපිට බදු අය කර ගන්න දෙන්න. මිනිසුන්ට වටිනාකමක් තියන ක්ෂේත්‍රා ගණනාවකට ඇත්තටම මේ වැට් නැහැ. විදුලි බලයට වැට් නැහැ, ජලයට වැට් නැහැ. ජීවිත රක්ෂණයට වැට් නැහැ. පෙට්‍රල්,ඩීසල් භූමිතෙල් වලට වැට් නැහැ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ 11% සිට 15% වෙනකම් බදු ගහන එක දරා ගන්න පුළුවන්. මේ වැට් එකතු කරලා දෙන්නෙත් පොඩි මිනිහටම තමයි. මීට පෙර තොග සහ සිල්ලර වෙළදාමට වැට් ගෙව්වේ සුපර් මාර්කට් වලට, ඒ වුනාට දැන් බද්ද කාර්තුවට ලක්ෂ 30 දක්වා අඩු කරලා තියෙන්නේ,” අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා.