අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාලයට විදේශීය සහය ගන්න පුළුවන්…

0

වත්මන් රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලයේ කටයුතු පවත්වාගෙන යැම සඳහා විදෙස්‌ අරමුදල් ලබාගැනීමටත් අවශ්‍ය අවස්‌ථාවන්හිදී විදේශීය විශේෂඥයන්ගේ සේවය ලබා ගැනීමටත් හැකියාව ඇතැයි විදේශ කටයුතු ඇමැති මංගල සමරවීර මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථා කවුන්සිලය මඟින් පත් කරනු ලබන මෙම කාර්යාලයේ සාමාජිකයන් මානව හිමිකම් පිළිබඳ පළ පුරුදු අය බවත් මධ්‍යස්‌ථ නොවන පුද්ගලයන් පත්වුවහොත් ඔවුන් ඉවත් කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට බලය තිබෙන බවද ඇමැතිවරයා පැහැදිලි කර සිටිනවා.

එමෙන්ම අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලය වෙත තොරතුරු ලබා දෙන්නන්ගේ ආරක්‌ෂාව වෙනුවෙන් ලැබෙන තොරතුරු ගැන කරුණු විමසීමට ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණය ඇතුළු කිසිදු උසාවියකට බලයක්‌ හිමි නොවන අතර එමගින් සත්‍ය තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට පසුබිමක්‌ සැලසෙන බවද එම නිවේදනය වැඩි දුරටත් පවසා  සිටිනවා.

අතුරුදන්වූවන්ගේ කාර්යාලය පිළිබඳ හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්‌ෂ මහතා කර ඇති ප්‍රකාශයට පිළිතුරු ලෙසින් විදේශ කටයුතු ඇමැතිවරයා මාධ්‍ය වෙත මෙම නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.