වතුකම්කරුවන් 08 වන දිනටත් අද විරෝධයේ …වැඩි පඩි ඉල්ලා කළු කොඩි ඔසවති !

1

තම දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කර දෙන ලෙස ඉල්ලා මස්කෙළිය ප‍්‍රදේශයේ වතුම්කරුවන් විශාල පිරිසක් මස්කෙළිය පොලිසිය ඉරිපිට ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ වාඩිවි කළු කොඩි ඔසවා උද්ඝෝෂණය කිරිම හේතුවෙන් එම මර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු අද (04) පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 12.00 තෙක් සම්පුර්ණයෙන්ම ඇණ හිටියා.

එම උද්ඝෝෂණයේ නියලි වතුකම්කරුවන් පවසන්නේ වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය යෝජනා කර ඇති නව වැටුප් වැඩි කිරිමට තමන් එකග නොවන බවයි. තමන්ට දිනකට රුපියල් දහසක වැටුපක් ලැබිය යුතු බවයි උද්ඝෝෂණයේ නියලි සිටින වතුකම්කරුවන් පවසන්නේ.

එම උද්ඝෝෂණයේ නියලි සිටින වතුකම්කරුවන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය යෝජනා කර ඇති නව වැටුප් වැඩි කිරිමට තමන් එකග නොවන බවයි. තමන්ට දිනකට රුපියල් දහසක වැටුපක් ලැබිය යුතු බවයි උද්ඝෝෂණයේ නියලි වතුකමිකරුවන් පවසන්නේ.වැටුප් වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලමින් වතුකම්කරුවන් විසින් අද මේ විරෝධතාවය පවත්වන්නේ 08 වන දිනයටයි.

(රංජිත් රාජපක්ෂ )

1 2-1 2 dsc09205 dsc09234