උතුරේ කලබලවලට වගකිවයුත්තේ ආණ්ඩුවයි

0

කලබල ඇති කරන්නේ රජයේම පිරිස් මිස දෙමළ ජනතාව නොවන බව  නව සම සමාජ පක්ෂ නායක වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න පවසයි.කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න සදහන් කළේ  ආණ්ඩුව මේ විදියට උතුරේ මර්දණය ක්‍රියාත්මක කලහොත්  උතුරේ ජනතා නැගිටීම් වලක්වන්න බැරි බවයි.

මෙම ගැටුම්කාරී තත්වය සමනය කළ හැකි වන්නේ අනාගත ව්‍යවස්ථාවක් තුල දෙමළ ප්‍රදේශවලට බහුතර දෙමළ පොලිසියක් සහතික කරදී නිසියාකාර බලය විමධ්‍යගත කිරීම මගින් පමණක් බවද  වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න අවධාරණය කළා.

උතුරේ කලබලවලට වගකිවයුත්තේ ආණ්ඩුවයි by desmanalwis