මාස 21 යි …ආයෝජකයෝ නෑ , සංවර්ධනය නෑ , සහානාධාර නෑ ,මැතිවරණ නෑ …මෛත්‍රි යුගයක් -ස්ථාවර රටක් !

1

මේ වන විට ආණ්ඩුව බරපතල අර්බුධ ගණනාවකට මුහුණපා ඇති බව ,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසයි .ඔහු මේ බව කියා සිටියේ , මහනුවර පැවති රැස්වීමකට එක් වෙමින් .

ආණ්ඩුව  මේ වන විට බරපතල දේශපාලන අර්බුධයක් මෙන්ම තවත් පැත්තකින් විශාල මූල්‍ය අර්බුධයකට මුහුණපා ඇතැයි ඔහු අනාවරණය කලා.

එට්කා ගිවිසුම අත්සන් කරනවා කිව්වා ඒක නැවතිලා .ව්‍යවස්ථා සංශෝදනය නැවතිලා . අද වෙනකොට විධායකය සහ ව්‍යවස්ථාදායකය අතර බරපතල දේශපාලන අර්බුධයක් හටගෙන තියෙනවා .

එහෙම දේශපාලන අර්බුධ තියනකොට ආණ්ඩුවකට යන්න බෑ . ආණ්ඩුව අස්ථාවර වෙනකොට ආයෝජකයෝ එන්නේ නෑ . දවසින් දවස බදු ගහනවා .රටේ සංවර්ධනය නවතිනවා .සහානාධාර කපනවා . මේකත් එක්ක ආණ්ඩුවට විරුද්ධව විශාල පෙළ ගැස්මක් රට තුළ ඇති වෙලා තියනවා . අද පළාත් පාලන මැතිවරණය අවුරුදු ගාණක් කල් දාලා .ඇයි ? ආණ්ඩුව දන්නවා ඡන්දයට යන්න බෑ කියලා …එහෙම ගියොත් ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න වෙන බව ඒ අය දන්නවා . මේ මායිම් නිර්ණයක් ගැන කියලා ආණ්ඩුව තනිකරම බොරුවක් කරන්නේ යනුවෙන් මන්ත්‍රිවරයා සදහන් කලා .