යහපාලනයට රුපියල අරහංද ? රුපියලට වටිනාකම් නැතොත් ජීවන බර දෙගුණ තෙගුණ වේවී !

1

ශ්‍රි ලංකාවේ මුදල් ඒකකය වන්නේ රුපියලයි . රටේ ආර්ථික කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමටත් සංවර්ධනය ඇති කර ගැනීමටත් හැකි වන්නේ රුපියල නිදහසේ භාවිතා කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම තුළින් . මුදල් නිතී පනතේ මූලික සිද්ධාන්තයන් වන්නේද රුපියල නිදහසේ භාවිතා කිරීමට ඉඩකඩ ලබා දීමයි . එහෙත් වර්තමාන යහපාලන රජය මේ මූලික සිද්ධාන්ත කඩ කරමින් සිටී . රුපියල නිදහසේ භාවිතා කිරීමට එරෙහිව රජය මේ වන විට විවිධ බදු ගාස්තු සීමාවන් පනවා ඇත . 2017 අයවැය යෝජනා තුළින් මෙය මනාව පැහැදිලි වේ .

1. බැංකු සහ අනෙකුත් මූල්‍ය සමාගම් මගින් සිදු කරන Easy Cash ද ඇතුළු මුදල් ගණුදෙනු සදහා මූල්‍ය ගණුදෙනු ගාස්තුව නමින් රුපියල් 10000 කට රුපියල් 05 ක බද්දක් පැනවීම

2. ස්වංක්‍රිය ටේලර් යන්ත්‍ර මගින් මුදල් ලබා ගැනීමේදී රුපියල් 10.00 ක මුදලක් ගාස්තු ලෙස අය කර ගැනීම

3. මුදලින් කරන ගණුදෙනු අකාර්‍යක්ෂම කිරීමට 2016 අයවැය මගින් මුදලින් කෙරෙන රුපියල් මිලියනයක ගණුදෙණු සදහා 1 % ක ගාස්තුවක් පැනවීම සහ 2017 අයවැය මගින් මුදලින් කෙරෙන මිලියන 05 ට වැඩි සදහා 2 % ගාස්තුවක් අය කිරීම

4. මුදල් තැන්පත් සදහා ලැබෙන පොලි ආදායම් මත පැනවූ රදවා ගැනීමේ බද්ද 2.5 % සිට 5% දක්වා ඉහළ නැංවීම

5. වර්ෂයකට රුපියල් 60000 ක අඩු පොලි ආදායම් සදහා ලැබූ බදු නිදහස ඉවත් කිරීම

6. ජෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ තැන්පතු සදහා ලැබූ පොලි ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් වුවද ඒ සහනය ඉවත්කර මිලියන 1.5 ට වැඩි පොලි ආදායම සදහා රදවා ගැනීමේ බද්දක් පැනවීම

7. ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුව විසින් පාලනය කරනු ලැබූ ගෙවීම් පද්ධතිය පුද්ගලික සමාගම් යටතට පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම

8. රුපියල සීඝ්‍ර ලෙස අවප්‍රමාණය කිරීමට සැලැස්සවීම . 2014 අවසානය වන විට රුපියල් 130 ක්වූ එක්සත් ජනපද ඩොලරය අද වන විට රුපියල් 150 දක්වා පිරිහීම

මේ කරුණු සලකා බලන විට යහපාලන රජයට රුපියල අරහංවී ඇති බවයි ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ . රුපියල ශක්තිමත් කිරීමට රජය කටයුතු නොකළහොත් ඉදිරියේදී රටේ ජනතාවගේ ජීවන බර දෙගුණ තෙගුණ වීමට ඉඩකඩ ඇතිවී රටද විශාල වශයෙන් ආර්ථික අර්බුධයකට මුහුණ පාන බව ඔවුන්ගේ අදහසයි .