එජාපය ,ශ්‍රිලනිපය , ටි .එන් .ඒ එකම මග …ජ.වි.පෙ වෙන්ව යයි …අයවැය දෙවන වර ඡන්ද විමසීමත් උඩින්ම දිනයි !

0

2017 අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම වැඩි ඡන්ද 107 කින් අද (18) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූවා . එහිදි අයවැයට පක්ෂය ඡන්ද 162 ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 55 ක් ලැබී තිබෙනවා .

එහිදි අයවැයට පක්ෂව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් , ශ්‍රිලනිප යෙන් ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ මැති ඇමතිවරුන් සහ දෙමළ ජාතික සන්ධාන මන්ත්‍රිවරුන් ඡන්දය ලබාදී තිබෙනවා .

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය භාවිතා කර ඇත. ඇතැම් මන්ත්‍රිවරුන් ඡන්දය විමසන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය තුළ රැදී සිටියේ නෑ .

අය වැය තුන්වන වර කියවීමේ විවාදය හෙට සිට ආරම්භ වන අතර දෙසැම්බර් මස 10 දා දක්වා ඡන්ද විමසීම පැවැත්වේ.