දුම්රිය සේවා ගාස්තුත් ඉහළ දමන්න යෝජනා කෙරේ !

1

ඉදිරියේදී දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සදහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇති බව වාර්තා වෙනවා . වසර ගණනාවක් තුළ පටන් දුම්රිය ගාස්තු සංශෝදනයක් සිදු නොකර ඇති නිසා දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව ඇති බව වැඩිදුරටත් සදහන් .

මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් වසරකට දුම්රිය සහ බස් රථ ප්‍රවාහන සේවය විධිමත්ව පවත්වා ගෙන යෑම වෙනුවෙන් , රුපියල් කෝටි දෙදෙහස් පන්සියක (රුපියල් බිලියන 25 ක් ) යොදවනු ලැබේ .

වාර්ෂිකව මේ මුදල් සම්පාදනය කිරීම මේ වන විට අසීරු මට්ටමකට පත්ව ඇති බැවින් දුම්රිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුවී ඇත . නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් තවමත් සාකච්ඡා ආරම්භවී නැති අතරම කවර ප්‍රතිශතයකින් දුම්රිය ගාස්තු වැඩිවිය යුතුද යන්න මෙතෙක් තීරණය කර නැති බවයි වැඩිදුරටත් සදහන් වන්නේ .

1 COMMENT

Comments are closed.