මන්ත්‍රි අතමිට සරු වෙයි …ජනතාවගේ පටි තද කර මන්ත්‍රින්ගේ මඩි තර කරයි …ලක්ෂයකින් දීමනා වැඩි කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ දීමනාව රුපියල් ලක්ෂය දක්වා ඉහළ දැමීමේ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් අදාළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූවා .

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනු ලබන , මන්ත්‍රිවරුන් 225 ටම මෙම ලක්ෂයේ දීමනාව ලැබෙනු ඇති .

රට මේ මොහොතේ ආර්ථික අර්බුධයකට මුහුණ පා ඇති බව රජය විසින්ම පිළිගෙන ඇති කරුණකී .තත්වය එසේ තිබියදීයි මැති ඇමතිවරුන් සදහා මේ සියළු වරප්‍රසාද ලබා දෙන්නේ .

රට හදන්නට යැයි කියමින් අසරණ ජනතාවගේ කර මත බදු පිට බදු පනවා රජය මන්ත්‍රිවරුන්ගේ පඩියට අමතරම මෙලෙස දීමනා ලබා දීම වැඩි කිරීම මෙරට ජනතා ව බලාපොරොත්තුවූ වෙනස නොවන බව අපගේ අදහසයි .