අද සිට ඉන්ධන මිල ඉහළට …

1

අද (01) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි , ලංකා අයි.ඕ.සී සමාගම විසින් ඩීසල් වර්ග දෙක මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා .

ඒ අනුව අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි , එක්ස්ට්‍රා ප්‍රීමියම් යුරෝ 03 සහ එක්ස්ට්‍රා මයිල් යන ඩීසල් වර්ග දෙකෙහි මිල රුපියල් දෙකකින් වැඩි කර ඇත .

සාමාන්‍ය ඩීසල් මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවන බවයි , අයි.ඕ.සී සමාගම පැවසුවේ.

ඒ අනුව මෙතෙක් රුපියල් 123ට තිබූ ‘ප‍්‍රිමියම් යුරෝ-3’ ඞීසල් ලීටරයක් රුපියල් 125 දක්වාත්, මෙතෙක් රුපියල් 99කට අලෙවි කල ‘එක්ස්ට‍්‍රා මයිල්’ ඞීසල් ලීටරයක් රුපියල් 101ක් දක්වාත් ඉහල දමා ඇත.

 

1 COMMENT

Comments are closed.