රට විශාලාවක්ම වෙයි …2016 බරපතල අපරාධ 7592 ක් ! ස්ත්‍රි දුෂණ ,මනුෂ්‍ය ඝාතන උඩු දුවලා …පොලිසියෙන් විශේෂ නිවේදනයක් !

1

2016 ජනවාරි මාසයේ සිට පසුගිය නොවැම්බර් මාසය දක්වා , බරපතල ගණයේ , අපරාධ සිදුවීම් , 7592 ක් වාර්තාවී ඇති බව පොලිසිය නිවේදනය කරනවා . මනුෂ්‍ය ඝාතන , ලිංගික අපරාධ , ගෙවල් බිදුම් , කොල්ලකෑම් සහ සොරකම් ඒ අතර පවතින බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය නිකුත් කල නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වන්නේ.

ඉකුත් නොවැම්බර් මාසයේදී සිදුවූ බරපතල ගණයේ අපරාධවලින් වැඩිම සංඛ්‍යාවක් ස්තී‍්‍ර දූෂණ ඇතුළු ලිංගික අපරාධයි.එම සංඛ්‍යාව 198 ක් වනවා. ස්තී‍්‍ර දූෂණයට සහ ලිංගික අපරාධයට ලක්ව ඇති වැඩිම පිරිසක් වයස අවුරුදු 16 ට අඩු අය බවයි මින් අනාවරණය වී ඇත්තේ.

නොවැම්බර් මාසය තුළ පමණක්ම ප්‍රධාන අපරාධ 575 ක් වාර්තාවී ඇත . මනුෂ්‍ය ඝාතන 39 ක් ,ලිංගික අපරාධ 198 ක් ,ගෙවල් බිදුම් 153 ක් ,කොල්ලකෑම් 64 ක් සහ සොරකම් 121 ක් ලෙස එය වාර්තාවී ඇත .

මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කර ඇති නිවේදනය .

15497537_10211729341297455_1254932425_n 15571317_10211729341337456_366033104_n