නඩුවක් වෙනුවට සිංදුවක් කියමුද?

0

DADDY සංගීත කණ්ඩායම විවිධ වෙනස් කම් සිදු කරමින් නව නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන සංගීත කණ්ඩායමක් ඔවුන්ගේ නවතම ගීතය වන “ආලේ” Aaley මේ වන විට ඉතා ජනප්‍රිය වී තිබෙනවා.අධිකරණයක නඩුවක් අසන ස්වරූපයෙන් එම ගීතයේ විඩියෝව නිර්මාණය විම කාගෙත් කතාබහට ලක්ව තිබේ.