විමල් අත්අඩංගුවට !

0

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක ,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

රජයේ වාහන අවභාවිතාවක් පිළිබද ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සදහා ඔහු අද මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය වෙත කැදවා තිබුණි .