කැළනි ගඟට මළ අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වෙලා …වහාම පිරිපහදු කරන්න යයි !

0

කැළනි ගගේ පෝෂක ප්‍රදේශවලට මළ අපද්‍රව්‍ය එකතු වන බව විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයකදී තහවුරුවී තිබෙනවා . කැලණි ගෙඟ් ඉහළ සීමාවේ සිට ඉංගිරියාවත්ත දක්වා ස්ථාන 6 කින් ලබාගත් ජල නියදි පරීක්ෂා කර බැලීමේදී මේ බව අනාවරණයවී ඇත .

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් මේ බව අදාළ පාර්ශව වලට දැනුම්දී ඇත . කැලණි ගඟ ඉවුරේ හෝ කැලණි ගෙඟ් අතු ශාඛාවල ඉවුරට ආසන්නයේ වැසිකිළි වළවල් ඉදිකර ඇත්නම් ඒවා පරීක්ෂා කර කඩිනමින් සුදුසු කි‍්‍රයාමාර්ග ගත යුතු බවද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

යටියන්තොට ප‍්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයාට මේ සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ලිපියක් මගින් දැනුම්දී තිබෙනවා . මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් යටියන්තොට ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් මානෙල් කුලරත්න පවසා ඇත්තේ , මළඅපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමට හැකි ඉක්මණින් කටයුතු කරන බවයි.