ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඉන්ධන බවුසරයක් මහ මගදී පෙරලෙයි …ඉන්ධන ලීටර් 33,000 ක් අපතේ යයි !

1

මුතුරාජවල සිට හැටන් කොටගල ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථා ගබඩා සංකිර්ණය දක්වා ඩිසල් ඉන්ධන ලීටර් තිස්තුන්දහක් ප‍්‍රවහානය කළ බවුසරයක් පෙරලි යෑමෙන් එම ඉන්ධන බවුසරයේ තිබු ඩිසල් මහවැලි ගගේ ප‍්‍රධාන අතු ශාඛාවක් වන හැටන් ඔයට ගලා බසිමින් පවතිනවා.

අද (26) දහවල් 12.25 ට පමණ මෙම අනතුර සිදුවුණේ හැටන් කොළඹ ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ මල්ලිඅප්පු ප‍්‍රදේශයේදිය. පෙරලි ඇති තෙල් බවුසරයේ කාන්දු වන ඉන්ධන එකතු කිරිමට ප‍්‍රදේශවාසින් කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

පෙරලි ගිය ඉන්ධන බවුසරයේ තෙල් කාන්දුව සම්බන්ධයෙන් කොටගල ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ නිළධාරින්ට දැනුමි දි ඇති බවයි හැටන් පොලිසිය පැවසුවේ . ෙමි වන විට එම ස්ථානයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක්ද පවතිනවා.

(රංජිත් රාජපක්ෂ )

DSC00573 DSC00574 DSC00580