පසුගිය වසරේදී උද්භිද උද්‍යානවලින් වාර්තාගත ආදායමක්

0

පසුගිය වසරේදී ජාතික උද්භිත උධ්‍යාන වලින් වාර්තාගත ආදායමක් ඉපැයු බව පේරාදෙණිය උද්භිත උධ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ආචාර්ය ෂෙරිල් විජේසුන්දර මහතා පවසයි.ඒ රුපියල් මිලියන 416.05 ක මුදලකි .

2012 වසරට සාපේක්ෂව එය සියයට 13 ක වර්ධනයක් බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.පසුගිය වසරේදී වැඩිම ආදායමක් උපයා ඇත්තේ විදේශීය සංචාරකයන්ගෙනි .ඒ රුපියල් මිලියන 314.08කි.

දේශීය සංචාරකයන්ගෙන් උපයාගෙන ඇත්තේ රුපියල් මිලියන 73 ක මුදලකි.ඉකුත් වසරේදී ජාතික උද්භිත උද්‍යාන වලට පැමිණි මුළු නරඹන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව විසිලක්ෂ හැත්තෑහය දහස් පන්සිය විසිතුනක් බවද ආචාර්ය ෂෙරිල් විජේසුන්දර මහතා සදහන් කරයි.