මුලක් ,අගක් නෑ බැදුමකර මාමා සහ බෑණා මහ බැංකුව ඉහගෙනම කාලා …තවත් අභ්‍යන්තර වාර්තාවක් එළියට …වංචාව ලක්ෂ 3236 ක් …මහ බැංකුව හාන්සියි !

0

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහ බැංකු අධිපති ධූරය දරන සමයේදී ,බැදුම්කර වංචාව මෙන්ම ,සිදු කල තවත් රුපියල් ලක්ෂ 3236 ක වංචාවක් පිළිබදව අභන්තර වාර්තාවක් ඉදිරිපත්වී ඇති බව , දුෂණ විරෝධි හඩ සංවිධානයේ කැදවුම්කරු වසන්ත සමරසිංහ පෙන්වා දෙනවා.

පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම බැදුම්කර හරහා මීට පෙර රුපියල් බිලියන 12.89 ක අයථා ලාභ ලැබීමට අමතරව එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරුන්ට අයත් වෙනත් සමාගමකට එකී රුපියල් ලක්ෂ 2326 ක් මාරු කර යවා ඇති බව , අදාළ වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙනවා.

එම වාර්තාවේ “O” පරිච්චේදයට අනුව පිටු අංක 19 සහ 20 දක්වා ඇති ආකාරයට පර්පෙචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම මහ බැංකු බැඳුම්කර ගණුදෙනු හරහා අයතා ලෙස ලැබූ බිලියන 12.89 ලාභයට අමතරව එම සමාගමට සම්බන්ධ වෙනත් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ තවත් සමාගමකට උක්ත ලක්ෂ 3236 මාරු කර යවා තිබේ.

පහත දැක්වෙන්නේ ඒ බව දැක්වෙන විගණන වාර්තාවේ කොටසකී .

PCHL-655x1024