අත්බෝම්බ 34 ක් ,ආර් .පී .ජී බෝම්බ 10 ක් , මෝටාර් බෝම්බ සහ තවත් යුධ උපකරණ රැසක් චාවකච්චේරියෙන් … LTTE සාමාජිකයන්ගේ දැයි පරීක්ෂණ !

0

එල් .ටි .ටි .ඊ සාමාජිකයන් විසින් යුධ සමයේදී සගවා තබන්නට ඇතැයි සැක කෙරෙන බෝම්බ ඇතුළු පුපුරන ද්‍රව්‍ය තොගයක් යාපනය චාවකච්චේරිය ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

මෙම බෝම්බ සහ පුපුරන ද්‍රව්‍ය අතර , අත්බෝම්බ 34 ක් ,ආර් .පී .ජී බෝම්බ 10 ක් , මෝටාර් බෝම්බ සහ තවත් යුධ උපකරණ රැසක් සොයා ගත් බවයි පොලිසිය සදහන් කලේ.ඉතා සුරක්ෂිත ලෙස අසුරා වළ දමා ඇති මෙම බෝම්බ තොගය සම්බන්ධයෙන් , පොලිසියට ලැබුණු තොරතුරක් මත වැටලීම සිදු කර තිබෙනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් , පොලිසිය සහ යුධ හමුදාව පුළුල් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.