අගමැති පිස්සු කෙළිනවා …කරන්නේම (…..) වැඩ ,වාසු -අගමැතියි පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇර ගනී

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක ,පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි දිනේෂ් ගුණවර්ධනට පාර්ලිමේන්තුව සතියකට තහනම් කිරීම නිසා , එහි වැඩ බලන නායකයා ලෙසට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ඩලස් අලහප්පෙරුම පත් කරන ලෙසට , ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඉල්ලීමක් කල අතර එහිදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සිදු කල ප්‍රකාශයක් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ උණුසුම්කාරි වචන හුවමාරුවක් ඇති වූවා.

අගමැතිවරයාගේ ප්‍රකාශයෙන් කුපිතවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වාසුදේව නානායක්කාර සදහන් කලේ , අගමැති පාර්ලිමේන්තුවේදී පිස්සු කෙළින බවයි .