කාන්තාවන්ගෙන් 90% ක්ම පොදු ප්‍රවාහනයේදි ලිංගික හිංසනයන්ට..පොදු ප්‍රවාහනයේ 52% ලිංගික අවයවය වෙනත් කෙනෙකුගේ ඇගේ අතුල්ලා

0

ශ්‍රී ලාංකීක කාන්තාවන්ගෙන් 90% පොදු ප්‍රවාහන සේවාවන් තුළ දී ලිංගික හිංසනයන්ට ලක් වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල (UNFPA) මඟින් සිදු කරනු ලැබූ අධ්‍යනයකින් අනාවරණය කර තිබේ.මෙම අධ්‍යනය තුළින් කාන්තාවන්ට හා ගැහැණු ළමුන්ට ඇති වන බොහෝ ගැටළුන්ට පිළිබඳ හෙළි කර ගැනීමට සමත් ඇති අතර 2015 වසරේ දී සිදු කරනු ලැබු මෙම අධ්‍යනය සඳහා වයස අවුරුදු 15- 35 ත් අතර කාන්තාවන් 2500 ක් පමණ සියලු පළාත් ආවරණය වන ලෙස යොදා ගත් බව ද එක්සත් ජාතීන්ගේ අරමුදල පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ හා ගෝලීය වශයෙන් කාන්තාවන්ට ඇති වී තිබෙන අනාරක්ෂිත තත්ත්වය හා ප්‍රචණ්ඩත්වය මෙන්ම ඔවුන්ට සමාජය තුළ සිදුවන වෙනස්කම් කිරීම් පිළිබඳ අඩු දැනුවත්භාවය හේතු කර ගෙන මෙම අධ්‍යනය කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

කෙසේ වෙතත් බස් රථ තුළ දී කොන්දොස්තර මහතුන් අතින් බොහෝමයක් කාන්තාවන් හිරිහැරයන්ට ලක් වන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් කථා කිරීමට ඇති ලැජ්ජාව හේතුවෙන් කාන්තාවන් ඒ බව සඟවා තබා ගන්නා බවත් මෙම අධ්‍යනය තුළින් අනාවරණය වී තිබේ.

FINAL_SEXUAL_HARASSMENT_ON_PUBLIC_TRANSPORT_(SIN)-w_0-1 FINAL_SEXUAL_HARASSMENT_ON_PUBLIC_TRANSPORT_(SIN)-w_0-2 FINAL_SEXUAL_HARASSMENT_ON_PUBLIC_TRANSPORT_(SIN)-w_0-3 FINAL_SEXUAL_HARASSMENT_ON_PUBLIC_TRANSPORT_(SIN)-w_0-4 FINAL_SEXUAL_HARASSMENT_ON_PUBLIC_TRANSPORT_(SIN)-w_0-5 FINAL_SEXUAL_HARASSMENT_ON_PUBLIC_TRANSPORT_(SIN)-w_0-6 FINAL_SEXUAL_HARASSMENT_ON_PUBLIC_TRANSPORT_(SIN)-w_0-7