ජනපති දැඩි තීන්දු ගනී …අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝදනයක් …ඇමති,නි .ඇමති ,රාජ්‍ය ඇමති කරකවා අත්හරී

0

ඇමති මණ්ඩල සංශෝදනයක් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා.ඒ සදහා ජනාධිපතිවරයා විසින් සියළුම අමාත්‍යාංශ අධික්ෂණය කරමින් සිටින බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙනවා.

වසර දෙකක කාලය තුළ අමාත්‍යාංශ ලබා ඇති ප්‍රගතිය ,මෙන්ම අමාත්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන්ද එහිදී ජනාධිපතිවරයා අවධානය යොමු කර ඇති බව සදහන් .පසුගිය කාලය පූරාවටම , සාර්ථක සහ ආසාර්ථක ලෙස කටයුතු කල අමාත්‍යවරුන් සම්බන්ධයෙන්ද ජනාධිපතිවරයා අවධානය යොමු කර ඇත. පසුගියදා ශ්‍රිලනිප අමාත්‍යවරුන් සහ ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝදනය සම්බන්ධයෙන් එහිදීද දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.

පසුගිය මාස ගණනාව පූරාවටම ඇතැම් අමාත්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය නිසා යහපාලන ආණ්ඩුවම ජනතාවගේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක් විය .එහිදී අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝදනයක් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා සූදානම් වුවද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ සදහා මැදිහත්වීමත් සමග ජනාධිපතිවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝදනය සිදු කරන බවට ගත් තීන්දුව තාවකාලිකව හකුලා ගන්නා ලදී .

නමුත් ආණ්ඩුවට ඇතැම් අමාත්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය බාධාවක්වී පැවතීම නිසා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංශෝදනය මේ මාසය ඇතුළත සිදු  කිරීමට ජනාධිපතිවරයා දැඩි තීන්දුවක් ගෙන ඇති බව රජයේ ඉහළ පෙලේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කළා.