නැව නිදහස් කළේ එය සෝමාලියානු ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ නිසා -අපි අපේ එවුන්ගෙන් කප්පම් ගන්නේ නෑ

0

පසුගියදා ශ්‍රී ලාංකික කපිතාන් ඇතුළු අට දෙනුකු සමග පැහැරගනු ලැබූ නෞකාව නිදහස් කිරිමට තීරණය කළේ එම නැව සෝමාලියානු ව්‍යාපාරිකයෙකුට අයත් එකක් නිසා බව නැව පැහැරගත් සෝමාලි මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගේ අණ දෙන්නා ලෙස සැලකෙන අබ්දුල්ලා නැමැති කොල්ලකරු Reuters පුවත් සේවයට පවසා තිබේ.

“After we came to know that the Somali traders hired the oil tanker, we released it without a ransom,” pirate Abdullahi told Reuters. 

සෝමාලි මුහුදු කොල්ලකරුවන් විසින් පැහැරගනු ලැබූ නෞකාවේ සේවය කළ ශ්‍රී ලාංකික කපිතාන් ඇතුළු අටදෙනා ද එම නෞකාවවද නිදහස් කර තිබේන අතර එම නෞකාව සහ ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිස මොගඩිෂු නුවරට ගමන් කරමින් සිටින බවට විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

පැහැරගනු ලැබූ ශ්‍රී ලාංකිකයින් ඇතුළු නැව මුදාහැරීම සඳහා මෙම කොල්ලකරුවන් විසින් කප්පම් මුදල් ඉල්ලා තිබුණද, ශ්‍රී ලාංකික පිරිස මුදාහැරීම සඳහා කප්පම් මුදලක් හෝ කිසිදු අයකර ගැනීමක් සිදුකර නොමැති අතර එම නෞකාව කප්පම් අය කර ගැනීමකින් තොරව නිදහස් කරනු ලැබුවේ සෝමාලියානු ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් සෝමාලියාවේ අගනුවර වෙත තෙල් ප්‍රවාහනය සඳහා එම නෞකාව කුලියට ලබා ගෙන ඇති බවට කොල්ලකරුවන් විසින් දැන ගැනීමෙන් අනතුරුව බවයි අබ්දුල්ලා පවසා ඇත්තේ.

සමාන්‍යයෙන් සෝමාලි කොල්ලකරුවන් සෝමාලියාවේ ප්‍රබල ව්‍යාපාරිකයන් සමග ගැටුමක් ඇතිකර ගැනිමට කටයුතු නොකරන බවද Reuters පුවත් සේවය වාර්තා කර තිබේ.