විශ‍්‍රාමික ගුරුවරුන් නැවත සේවයට- කැබිනටි අනුමැතිය…බලය පළාත් සභාවලට

0

හැටන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්්‍යාල යටතේ පාලනය වන බගවන්තලාව කර්කස්වොල් දමිල විද්‍යාලයට වසර විසිපහක් සපිරිම නිමිත්තෙන් එම විද්‍යාලයේ සේවය කළ ගුරුවරුන්ට උපහාර පිදිමේ උත්සවයක් අද (18.02) හැටන් දික්ඔය නගර සභා ශාලාවේ පැවති උත්සවයට අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගි වෙමින් රාධා ක්‍රිෂ්නන් සදහන් කළේ එම කැබිනටි අනුමැතියට අදාලව කටයුතු කිරිම සදහා එම බලය පළාත් සභාවලට පැවරිමට කටයුතු කරන බවයි.

මෙම වැඩ පිළීවෙළ යටතේ දැනට පවතින එම විෂයන් වලට අදාල දැනට පවති ගුරු පුරප්පාඩු පිරවිමට අවස්ථාව ලැබෙන බවද අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදි වැඩි දුරටත් පැවසුහ.

හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

PEBNS (1) PEBNS (2) PEBNS (3) PEBNS (4) PEBNS (5)