ජාත්‍යන්තරයට ඕනෑ විදියට අපි නටන්නේ නෑ … ඒකට තව කල් ඕනෑ …

0

ජිනීවා යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා වසර දෙකක කාලයක් ලබා ගැනීම තුළ අපට වැරදුණු සියළු තැන් නිවැරදි කර ගැනීමට අවස්ථාව පවතින බව ,අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා .අගමැතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ වීරකැටිය පැවති පිංකමකට එක් වෙමින් .

එහිදි වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අගමැතිවරයා ,

මේ අපි කල් ඉල්ලුව යෝජනාව අපේ අතින් මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න කියලා දැන් යළිත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා .අපි යෝජනා කරන්නේ මේ 2015 යෝජනාවට තව අවුරුදු දෙකක් කල් දෙන්න .කල් දුන්නාම අපි මේවා විසද ගන්නම් .අපිට ආපහු ජාත්‍යන්තර නිතී ,ජාත්‍යන්තර උසාවි එකක්වත් උවමනා නෑ .ඇමරිකාව අපිට ආධාර ,උපකාර කලා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ 2015 අංක 30 දරන යෝජනාවට තව අවුරුදු 02 ක් දෙන්න කියලා .මේ ප්‍රශ්නය විසදගන්න අපි භාර අරගෙන තියෙන්නේ .වෙන අය උවමනා නෑ .අපිට තියෙන්නේ මාර්ගය හොයා ගන්න.සියළු දෙනා එක්කම සාකච්ඡා කරලා .

ඒ අතරතුරදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්තුමා මේ වාර්තාව නිකුත් කළා .මම බැලුවා මෙකේ සමහර ඒවා හොදයි .ඇත්තටම අපිට එකග වෙන්න පුළුවන් .ප්‍රශංසනීයයි . ඒත් සමහර ඒවායේ එකග වෙන්න බැරි තැන් තියනවා .කරුණු වැරදි .මම හිතන්නේ ඒ සමහර ඒවා වෙනත් අය දීලා තියෙන්නේ ,අපේ අඩු පාඩුව වුනේ අපි කරුණු සියල්ලම ඒ වෙලාවේ ලබලා දීලා තිබුණේ නෑ .ඉතින් ඒවා නිවැරදි කරන්න ඕන .

2015 යෝජනාවලට අවුරුදු දෙකක් කල් දෙන එක කමක් නෑ .මෙතන සමහර ඒවා තියනවා අපිට පිළිගන්න බැරි ඒවා .එකක් තමා ජාත්‍යන්තර යුධ අධිකරණයට එකතු වීම .ඒත් අපිට පුළුවන් අපේ අධිකරණ ක්‍රමවේදය හොදට දියුණු කරන්න .අඩුපාඩුකම් තියනවා හදාගෙන ඉදිරියට යන්න ඕන .

ඒ යෝජනාවල සදහන් වෙලා තිබුණේ ,ලංකාවේ නඩු අහනකොට විදේශ විනිශ්චයකාරවරු පත් කරලා ඒකාබද්ධව නඩු අහන්න .අපේ ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඒක කරන්න බෑ .අපේ ව්‍යවස්ථාව අනුව අපේ විනිශ්චයකාරවරු සියළු දෙනාම ලංකා ව්‍යවස්ථාව යටතේ ප්‍රතිඥ දෙන්න ඕන .අපි පත් කරන්න ඕන.එහෙනම් අපි ව්‍යවස්ථා සංශෝදනයක් කළොත් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ ?ව්‍යවස්ථා සංශෝදනයක් කළොත් අපිට ජනමත විචාරණයකට යන්න වෙනවා .ඒ ජනමත විචාරණයට මොකද වෙන්නේ ?ඒකෙන් පැරදෙනවා .