ත්‍රිවිධ හමුදා ශක්තිමත් කිරීමට කොන්දේසි විරහිත සහය-චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා

0

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිද හමුදා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය පූර්ණ සහයෝගය කොන්දේසි විරහිතව ලබාදෙන බව චීන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ජනරාල් චැංග් වන්ගුඅන් පැවසීය.ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන  සමඟ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ අද (මාර්තු 20) පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවේදී මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා සඳහන් කලේ චීනයේ දිගුකාලීන මිත්‍ර රාජ්‍යයක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශය සඳහා පුහුණු ඉඩප්‍රස්ථා, තාක්ෂණික දැනුම සහ යුද උපකරණ ඉදිරියේදීත් ලබාදෙන බවයි.

චීන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ඇතුළු විශේෂ නියෝජිත පිරිසක් සමඟ පැවති මෙම සාකච්ඡාවේදී මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව දශක කිහිපයක සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සහ ආරක්ෂක අංශ දියුණුවට ලබාදෙන සහයෝගය ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා විසින් විශේෂ ඇගයීමට ලක්කළේය. දශක තුනක් පුරා මෙරට පැවති ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීමට චීන රාජ්‍යය ලබාදුන් සහයෝගය සිහිපත් කල අමාත්‍යවරයා, චීන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ජනරාල් චැංග් වන්ගුඅන් තෙදින සංචාරයක් සඳහා මෙරටට පැමිණීම අගය කළේය.

මෙම සංචාරයත් සමඟ  ශ්‍රීලංකාවේ සහ චීනයේ ආරක්ෂක අංශ අතර පවතින සහයෝගීතාවය තවදුරටත් වර්ධනය වූ බව පෙන්වා දුන් ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කලේ කොන්දේසි විරහිතව මෙරට ආරක්ෂක අංශ ශක්තිමත් කිරීමට ප්‍රතිඥා ලබාදීම අගය කරන බව පැවසීය.

03