රට නගා සිටුවනවා යැයි කියා , අප්‍රේල් 01 සිට නව බදු ක්‍රමයක්

2

නව වැට් බද්දක් හදුන්වා දීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුවී තිබෙනවා .අදාළ වැට් බද්ද අප්‍රේල් 01සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක විසින් ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රයද කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඝානා රාජ්‍යයේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයේ වැට් පනතක් ගෙන ඒම තම අපේක්ෂාව බව මුදල් අමාත්‍යවරයා එහිදී කැබිනට් මණ්ඩලයට කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් සදහන් කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර තොරතුරු අධ්‍යනය සදහා සරත් අමුණුගම , කබීර් හෂිම් ඇතුළු පිරිසකගෙන් යුක්තව අනු කමිටුවක්ද පත් කර තිබෙනවා .

වැට් හෙවත් එකතු කල අගය මත බද්ද අනුව බදු අය කිරීම 2002 අගෝස්තු 01 සිට ක්‍රියාත්මක වේ . මෙම නව වැට් ක්‍රමය මගින් ආයෝජකයන් දිරිමත් කිරීම ඇතුළු කරුණු රැසක් සිදු වෙන බව පවසමින් මෙම නව වැට් බදු ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි රජය සූදානම් වන්නේ .2 COMMENTS

Comments are closed.