සංචාරක පාරාදීසය අන්තෙටම වැටේ … 2017 මාර්තුවේ විදෙස් සංචාරක පැමිණීම අඩු මට්ටමේ

0

2017 මාර්තු මාසයේ ශ්‍රි ලාංකාවට පැමිණි විදෙස් සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවේ පහළ යෑමක් දක්නට ලැබෙනවා.2017 මාර්තු මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ තිබෙන විදෙස් සංචාරකයින් ගණන 188,076 ක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම දත්ත සටහනකින් වාර්තා වේ. මෙය 2016 මාර්තු මාසයේ දී මෙරටට පැමිණ තිබෙන මුළු සංචාරක සංඛ්‍යාව වූ 192,841 හා සැසඳීමේ දී සියයට 2.5 ක පහළ යාමකි.

2017 ජනවාරි මාසයේදී මෙරටට පැමිණි විදේශ සංචාරකයින් ගණන ඉහළ අගයක් ගත් අතර 2017 පෙබරවාරි මාසයේදී එම සංඛ්‍යාව පහළ අගයක් ගනු ලැබුවා.

ජනවාරි මාසය ආරම්භයේ දී මෙරට ප්‍රධානතම ගුවන්තොටුපළ වන කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ ධාවන පථය නවීකරණය කිරීම සඳහා ගුවන්ගමන් කටයුතු සීමා කිරීමට සිදුවීම, මෙලෙස සංචාරක පැමිණීම පහළ යාමට ප්‍රධානතම හේතුව ලෙසින් විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

මාර්තු මාසයේ දී වැඩිම සංචාරකයින් පිරිසක් පැමිණි රටවල් අතර ඉන්දියාව,චීනය,එක්සත් රාජධානිය සහ ජර්මනිය ඇතුළත්.