‘සියලු බෝම්බවල මව'(Mother of All Bombs) – ඇෆ්ඝනිස්තානයට හෙළයි(Video)

0

සටනකදී මෙතෙක් භාවිත කරන ලද න්‍යෂ්ටික නොවන වඩාත් විනාශකාරී බෝම්බය ඇමෙරිකානු හමුදාව ඇෆ්ඝනිස්තානයට දම තිබේන බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා සදහන් කරනවා.

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය සංවිධානයේ උමං සංකීර්ණයකට හෙළන ලද GBU-43/B Massive Ordinance Air Blast Bomb (MOAB) නම් වූ එම බෝම්බය හැඳින්වෙන්නේ ‘සියලු බෝම්බවල මව’ ලෙසය. 2003 වසරේදී පළමුවරට පරීක්ෂා කරන ලද MOAB බෝම්බය මේ දක්වා භාවිත නොකෙරිණි.

ඇෆ්ඝනිස්තානයේ වේලාවෙන් බ්‍රහස්පතින්දා පස්වරුවේදී හෙළන ලද බෝම්බය රාත්තල් 21,600 ක් (කි.ග්‍රැ. 9,800) වූ අතර දිගින් මීටර 9 ට (අඩි 30 ) වැඩිය.ප්‍රහාරයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ අයිඑස් නායකයකුගේ සොයුරෙකුද ඇතුළුව සටන්කරුවන් රැසක් මියයන්නට ඇති බවද විදෙස් මාධ්‍ය සදහන් කර තිබේනවා.

The United States Defense Department likes to show off. After proving it can move with the quick strike capability of a cobra as it did when it launched 59 tomahawk missiles at a Syrian airfield, the Pentagon on Thursday decided to up the ante by showing its muscle.

They dropped the largest non-nuclear bomb against ISIS in the Nangarhar Province in Afghanistan. The GBU-43B known as the Massive Ordnance Air Blast (MOAB) or the Mother of All Bombs, is a 20,000-pound monster. It took $314 million to develop and has a unit cost of $16 million.

2003 වසරේදී පළමුවරට පරීක්ෂා කරන ලද MOAB බෝම්බය

ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා කල ප්‍රකාශය 

“What I do is I authorize my military,” Mr. Trump said after a meeting with emergency workers at the White House. He called the bombing “another very, very successful mission.”