තුන් ඈවරයි …ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවටමයි… අවසන් සාකච්ඡාවට ශිව ශංකර් මෙනන් දිවයිනට

0

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට බදු දීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් පිළිබද සාකච්ඡා කිරීමට ඉන්දියාවේ විදේශ කටයුතු ලේකම් ශිව ශංකර් මෙනන් ශ්‍රි ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතයි.ලබන 25 දා ඔහු දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව ඇති බව දැන ගන්නට ලැබෙනවා.

එහිදී ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට බදු දීම ඇතුළු තවත් ගිවිසුම් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.මීට පෙරද ඔහු දිවයිනට පැමිණි අතර මේ මොහොතේ මේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් අදියරේ සාකච්ඡා පැවැත්වීම සදහා ඔහු දිවයිනට පැමිණෙන බව වාර්තා වෙනවා.

ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට බදු දීමට එරෙහිව විවිධ පාර්ශවයන් විසින් අදහස් පල කර තිබියදීත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට බදු දීම ගැන අසවන් තීන්දුව ගෙන අවසන්. ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට බදු දීම ගැන ආණ්ඩුව තුළින්ම දැඩි විරෝධයක් මතුව ඇති අවස්ථාවකයි ඉන්දීය විදේශ ලේකම්වරයා මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සදහා දිවයිනට පැමිණෙන්නේ .