කටුනායක ඉඩම් හතළිස් අවුරුදු හා බදු දෙයි …කොටහක් සිංගප්පූරුවට …ඉතිරිය මැලේසියාවට

0

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටු‍පොළට අයිති ඉඩම් කැබලි දෙකක් , විදේශිය පෞද්ගලික සමාගම් දෙකක් සදහා බදු දීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.ඒ කාමර 100 ක් සහිත තරු පන්තියේ හෝටල් දෙකක් ඉදිකිරීම සඳහායි.

මැ‍ලේසියාව හා සිංගප්පූරුව යන රටවල පෞද්ගලික සමාගම් දෙකකට මෙලෙස ඉඩම් බදු දීමටයි රජය තීරණය කර ඇත්තේ.කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටු‍පොළ භාවිත කරනු ලබන ගුවන් මගීන් සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම නිසා එම මගීන්ගේ නවාතැන් පහසුකම් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා රජය මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

වසර 40 ක බදු පදනම මත මෙම ඉඩම් කැබලි දෙක පෞද්ගලික සමාගම් දෙකක් සදහා බදු දීමට නියමිතව ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් රජය අවසන් තීන්දුවකට පැමිණ ඇති බව දැන ගන්නට ලැබෙනවා.

මෙම හෝටල් දෙක ඉදිකිරීම සඳහා අදාළ පෞද්ගලික සමාගම් දෙක රජය විසින් තෝරාගෙන ඇත්තේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ නිර්දේශ පරිදිය.