මීතොටමුල්ල වසංගත තත්වයක් … සමේ රෝගයක් පැතිර යයි …

0

කුණු කන්ද නාය යෑමට ලක්වූ මීතොටමුල්ල ප්‍රදේශයේ මේ වන විට සමේ රෝගයක් පැතිර යන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

එම රෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා මේ වන විටත් ජංගම වෛද්‍ය සායන කීපයක්ම එම ප්‍රදේශයේ ස්ථාපිත කර ඇති අතර අවශ්‍ය තරම් ඖෂධ එම ප්‍රදේශයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවන් තුළ පවතින බවද සංගමයේ උප ‍ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගමගේ පැවසුවා.

තවදුරටත් වසංගත රෝගයන් ව්‍යාප්ත වන්නේ නම් වෛද්‍යවරුන් 40 දෙනකුගෙන් යුත් සංචිතයක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ උපදෙස් මත මුදා හැරීමට සූදානමින් සිටින බව සංගමයේ උප ‍ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

ආපදා කළමනාකරණ පශ්චාත් උපාධිය ලබා සිටින වෛද්‍යවරුන් 20 දෙනකු පමණ මේ වන විටත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතුව සිටින බවත් හදිසි අවශ්‍යතාවකදී එම වෛද්‍යවරුන්ද වහාම කැඳවීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු පැවසුවා.

ජල මූලාශයන් දූෂණය වී ඇති බැවින් පාචන තත්ත්වයක් පැන නැගිය හැකි බැවින් එයට මුහුණ දීම සඳහා පෙර සිටම සූදානමින් සිටින බවද සංගමය අවධාරණය කරයි.