“ඕකුන්ට හෙණ ගහනවා “…මීතොටමුල්ල එකම විලාපයක් …අගමැති ගිය පසු මීතොටමුල්ල උණුසුම්

0

ඊයේ (19) අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මීතොටමුල්ල ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණ අතර එහිදී තමන්ට අගමැතිවරයා හමුවීමට අවස්ථාව ලබා නොදුන් බව පවසමින් අවතැන් වූවන් පිරිසක් එම ස්ථානයේ කලහාකාරි ලෙස හැසිරෙන්නට විය.

විපතට පත් ජනතාව විසින් එහිදී දේශපාලඥයන්ට දෙස් දෙවොල් තබමින් දිගින් දිගටම කියා සිටියේ පාලකයන්ගේ වරද නිසා අද අපට මෙවැනි ඉරණමක් අත්වී ඇති බවයි.”ඔකුන්ට හෙණ ගහනවා ” යනුවෙන් එහිදී අවතැන්වූ ජනතාව දේශපාලඥයන්ට දෙස් දෙවොල් තබන්නට විය.

තමන්ගේ පවුල් වල පිරිසට දානයක්වත් දීමට නොහැකි තත්වයක් උදාවී ඇති බවත් මේ හරහා තමන් අන්ත අසරණ තත්වයකට පත්ව ඇති බවයි එම ජනතාව කියා සිටියේ. අප මේ ප්‍රදේශයේ අනවසර පදිංචිකරුවන් නොවන බවත්,මේ වෙනුවෙන් ලබා දෙන වන්දි මුදල්ද තමන්ට අවශ්‍ය නැතැයි එම පිරිස සදහන් කළා.